Nakazujące efektywności gospodarki wodnej

Last activity . My flashcards . Saved flashcards Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Niedźwiedź Zakres Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Niedźwiedź jest zgodny z postanowieniami, przyjętego w 2008 r. przez UE pakietu klimatyczno-energetycznego, którego podstawowe cele to: 1. redukcja emisji CO 2 o 20% w roku 2020 w porównaniu do 1990 r., 2. Gospodarki Wodnej SITWM NOT Fakty i mity finansowania gospodarki wodnej (materiał dodatkowy) 1. Wstęp W pracy omówiono podstawy i implikacje ekonomiczne Ramowej Dyrektywy Wodnej. Na tym tle przedstawiono obecne instrumenty ekonomiczne, według ustawy Prawo wodne, służące gospodarowaniu wodami i rolę, jaką spełniają. Łączna suma przeznaczona na wykonanie programu to 103 mld zł. Dotacje i pożyczki są udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Program 'Czyste Powietrze' ruszył we wrześniu 2018 roku. Jego realizacja jest przewidziana na lata 2018-2029. Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla WALKA ZE SMOGIEM: INSTRUMENTY FINANSOWE DLA PODNOSZENIA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH WALKA ZE SMOGIEM: INSTRUMENTY FINANSOWE DLA PODNOSZENIA EFEKTYWNOŚCI Do 22 marca w ramach rządowego programu antysmogowego Czyste Powietrze w całej Polsce złożono już ponad 38,5 tys. wniosków o dofinansowanie na 848 mln zł.Poinformował o tym w środę PAP rzecznik resortu środowiska Aleksander Brzózka. - Zainteresowanie programem od początku jego uruchomienia, czyli od 19 września 2018 r., ciągle wzrasta - zaznaczył przedstawiciel ministerstwa. Łączna suma przeznaczona na działania programu to 103 mld zł. Dotacje i pożyczki są udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Program „Czyste Powietrze” ruszył 19 września 2018 roku. Jego realizacja jest przewidziana na lata 2018-2029. Łączna suma przeznaczona na działania programu to 103 mld zł. Dotacje i pożyczki są udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Program „Czyste Powietrze” ruszył 19 września 2018 roku. Jego realizacja jest przewidziana na lata 2018-2029. Zasady gospodarowania na obszarach NATURA 2000 w dolinach rzecznych. Etap I Część I Uwarunkowania gospodarki wodnej. Autor: prof. dr hab. Inż. Szczepan Ludwik Dąbkowski przy współpracy mgr inż. Andrzeja

Warsztaty 'Energooszczędna gmina i przedsiębiorstwo - razem zadbajmy o środowisko' Projekt Doradztwa Energetycznego Film promujący 3 min. - wersja angielska Webinar - Prezentacja i omówienie narzędzi do identyfikacji i oceny nieenergetycznych korzyści IV Forum GREEN SMART CITY - podsumowanie Doradztwo Energetyczne NFOŚiGW Projekt Doradztwa Energetycznego - YouTube

Plusy i minusy programu 'Czyste powietrze'-01 ...

  1. Warsztaty 'Energooszczędna gmina i przedsiębiorstwo - razem zadbajmy o środowisko'
  2. Projekt Doradztwa Energetycznego Film promujący 3 min. - wersja angielska
  3. Webinar - Prezentacja i omówienie narzędzi do identyfikacji i oceny nieenergetycznych korzyści
  4. IV Forum GREEN SMART CITY - podsumowanie
  5. Doradztwo Energetyczne NFOŚiGW
  6. Projekt Doradztwa Energetycznego - YouTube
  7. Audyt Energetyczny jako podstawa oceny efektywności energetycznej przedsięwzięć priorytetowych

Szkolenie zrealizowane w ramach „Wspólnej Strategii działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 ... Projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”... IV edycja odbyła się dzięki wsparciu uzyskanemu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Gminy Miejskiej Kraków oraz sponsorom m.in. Philips Lighting Polska. Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE. Webinar odbył się w dniu 15 maja 2020 w ramach cyklu trzech webinarów dotyczących efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach i nieenergetycznych korzyśc... Film promujący Projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE w latach 2016-2023 ... Projekt patronatem honorowym objęli Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Pani Małgorzata Mrugała oraz Prezes Fundacji dla AGH dr inż. Jerzy Kicki.